Mix & Go Alışverişi Yapan İlk 50 kişiye Pin Smart Drink Anında Hediye!

Kampanya 1-15 Eylül tarihleri arasında Vestel.com.tr’den alışveriş yapan ilk 50 kişi için geçerlidir.
Kampanyaya katılım stoklarla sınırlı olup diğer kampanyalarla birleştirilemez.
Vestel Ticaret A.Ş.’nin kampanya şartlarını, geçerlilik tarihlerini ve ürünleri değiştirme, kampanyaları durdurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

Vestel Mix&Go ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli Smart Tarifler, Mix&Go tarif platformumuzda sizleri bekliyor.

Vestel Ticaret A.Ş. tarafından yapılan kampanyadan yararlanabilmeniz adına; kişisel verileriniz Pin Global Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaşılacak olup, konuya ilişkin olarak detaylı bilgilere www.vestel.com.tr adresinde yayımlanan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz. Promosyon içecek gönderimi Pin Global Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından teslimat adresine “5 iş günü” içerisinde yapılacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. ( bundan sonra “Vestel” olarak anılacaktır) tarafından Vestel.com.tr’den 28 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Mix&Go alışverişi yapan ilk 50 kişiye, Pin Smart Drink ürününün hediye edilecek olmasına istinaden internet sayfası üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla toplanan kişisel verilerinizin Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca kampanyadan yararlanabilmeniz ve bu doğrultuda yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vestel’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletebilirsiniz.